Wat zijn menuiserite onderdakplaten?

menuiserite onderdakplaten

Menuiserite is een productnaam voor vezelcementplaten van de fabrikant Eternit. De platen worden gebruikt als onderdak, ter bescherming tegen indringen van stuifsneeuw, vocht en wind.

De platen kunnen verschillende kleuren hebben, gaande van roze, lichtgrijs tot geel.

Menuiseriteplaten geproduceerd sinds 1994 zijn asbestvrij en dragen het opschrift NT (New Technology).

Qua uiterlijk lijken beide soorten sterk op elkaar, maar onder de microscoop is het verschil duidelijk. De asbestvrije variant heeft een ander type vezels die MMMF betreffen (Man Made Material Fibre). Het verschil is dermate duidelijk onder de microscoop dat een misanalyse niet mogelijk is.

Is een asbesthoudend onderdak gevaarlijk?

Neen, zolang het onderdak niet beschadigd is, is er geen gevaar.

Kan je isoleren?

Neen. Het insluiten van asbest is bij wet verboden. Indien je het dakverdiep wil inrichten als extra kamer en je je dak wil isoleren, zal je eerst het asbesthoudende onderdak moeten laten verwijderen.

Wat met zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen op een asbesthoudend dak (asbestleien, golfplaten of onderdaken) is verboden sinds 2019.

Bij de plaatsing van zonnepanelen is het nodig om in het dak te boren. De platen of leien worden doorboord om de zonnepanelen vast te maken. Het vrijkomen van asbestvezels is onvermijdelijk. Asbestvezels inademen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals asbestose en longkanker.

Scroll to Top