Wat is een asbestkeuring?

Asbest vormt een potentieel gevaar voor de gezondheid en het milieu, en daarom is een asbestkeuring verplicht in Vlaanderen. Deze keuring, uitgevoerd door erkende deskundigen, is van essentieel belang om de aanwezigheid van asbest in gebouwen te identificeren en te documenteren. In dit artikel duiken we dieper in op het doel van de asbestkeuring, de prijzen die ermee gepaard gaan, en de stappen die u moet nemen om een asbestattest te verkrijgen.

Asbestattest verplicht in Vlaanderen

Wanneer u eigenaar bent van een gebouw in Vlaanderen, is het cruciaal om op de hoogte te zijn van de verplichte asbestkeuring. Dit attest, opgesteld door erkende deskundigen, geeft gedetailleerde informatie over de aanwezigheid of afwezigheid van asbest.

Wanneer is een asbestkeuring nodig?

Het is belangrijk om te weten wanneer een asbestattest nodig is. In Vlaanderen is een asbestattest verplicht bij de verkoop of schenking van een woning met een bouwjaar ouder dan 2001. Het dient als een belangrijk instrument voor transparantie, waarbij potentiële kopers volledig geïnformeerd worden over de asbeststatus van het pand, of er in het gebouw asbest aanwezig is hoe ermee om te gaan. Dien uw aanvraag tijdig in om aan deze wettelijke verplichting te voldoen.

De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Asbestkeuringen worden uitgevoerd door erkende deskundigen, en het resulterende asbestattest wordt geregistreerd bij de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De OVAM speelt een centrale rol in het beheren van deze informatie, wat bijdraagt aan de traceerbaarheid en transparantie van asbestinventarisaties.

Dien je aanvraag in!

Het indienen van een aanvraag voor een asbestkeuring is een eenvoudige maar cruciale stap. Het tijdig indienen van uw aanvraag zorgt ervoor dat de keuring wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften.

Doel van asbestkeuring

Het primaire doel van de asbestkeuring is het identificeren van asbesthoudende materialen in gebouwen. Gecertificeerde asbestdeskundigen voeren een grondige inspectie uit om de aanwezigheid van asbest te bevestigen, en dit resulteert in het opstellen van het vereiste asbestattest.

Asbestdeskundige Inventarisatie: Gedetailleerd Onderzoek door Experts

Gecertificeerde asbestdeskundigen voeren een gedetailleerde inventarisatie uit tijdens een asbestkeuring. Deze experts hebben de kennis en ervaring om elk aspect van een gebouw te onderzoeken en eventuele risicogebieden te identificeren.

Inhoud asbestkeuring

De inhoud van de asbestkeuring omvat verschillende aspecten. Het onderzoek richt zich niet alleen op zichtbare asbest, maar ook op ingesloten asbest en asbestverdachte materialen. De deskundige voert een niet destructieve inspectie of niet destructief onderzoek uit, wat betekent dat er geen schade aangericht wordt aan het gebouw.

Prijs asbestkeuring

Een veelgestelde vraag is: wat kost een asbestkeuring? De prijs van een asbestkeuring kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de omvang van het gebouw en de mate van complexiteit van de inventarisatie. Voor een voorstel op maat, vraag een offerte aan.

Waarom is een Asbestkeuring Belangrijk?

  1. Vroegtijdige Detectie van Asbest: Een asbestkeuring biedt de mogelijkheid om asbesthoudende materialen in een vroeg stadium te identificeren, waardoor actie ondernomen kan worden voordat gezondheidsrisico’s ontstaan.

  2. Veiligheid van Bewoners en Werknemers: Het waarborgt de veiligheid van bewoners en werknemers door potentiële blootstelling aan asbestvezels te minimaliseren.

  3. Naleving van Wet- en Regelgeving: In veel regio’s is het uitvoeren van een asbestkeuring verplicht bij bepaalde bouw- en renovatieprojecten, om te voldoen aan strikte wet- en regelgeving.

Het Proces van een Asbestkeuring

  1. Afspraak en Voorbereiding: Maak een afspraak met een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestkeuringen. Zorg ervoor dat de locatie toegankelijk is voor een grondige inspectie.

  2. Visuele Inspectie: Gecertificeerde inspecteurs voeren een visuele inspectie uit om potentieel asbestverdacht materiaal te lokaliseren.

  3. Monsterneming en Analyse: Indien nodig worden monsters genomen voor laboratoriumanalyse om na te gaan of iets asbest bevat. Deze analyse bepaalt de aanwezigheid en concentratie van asbestvezels.

  4. Rapportage en Advies: Op basis van de inspectie en analyse ontvang je een gedetailleerd rapport met aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.

Asbestkeuring nodig? We helpen je graag verder!

In conclusie is een asbestkeuring een wettelijk verplichte stap bij de verkoop van een woning in Vlaanderen. Wij staan garant voor professionele begeleiding bij het verkrijgen van het noodzakelijke asbestattest. Dien uw aanvraag tijdig in, laat uw gebouw inventariseren door een gecertificeerd asbestdeskundige, en zorg voor een veilige en transparante vastgoedtransactie.

Scroll to Top