Heel eenvoudig en snel

Een asbestattest aanvragen

Dezelfde dag je offerte.

Binnen de week je attest.

asbestattest aanvragen

Eenvoudig je asbestattest aanvragen

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij de verkoop van een woning in Vlaanderen.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen streeft onze regering ernaar Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Vanaf 23 november 2022 is een asbest attest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Niet alleen bij de verkoop, maar ook bij een schenking is een asbestattest nodig.

Tegen 2032 wordt een asbestinventaris verplicht. Elke eigenaar die een gebouw bezit dat voor 2001 gebouwd werd, moet tegen 2032 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is iedere gebouweigenaar die beschikt over een asbestattest verplicht om een kopie te bezorgen aan de nieuwe huurders.

Dit OVAM asbestattest zal ook automatisch in je woningpas verschijnen, net zoals het EPC-certificaat. Net zoals dat EPC-certificaat is ook het asbestattest geldig voor een periode van 10 jaar.

Asbestattest nodig?

Heb je een asbestinventarisattest nodig, dan kan je dat eenvoudig online aanvragen. Je kan bij ons terecht voor een asbestattest voor

  • een garage of garagebox
  • een appartement
  • een rijwoning
  • een halfopen woning
  • een vrijstaande woning
  • een kantoor
  • een boerderij
  • en veel meer

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt. Hoe meer asbestvezels je tijdens je leven inademt, hoe groter de kans is dat je door asbest kanker krijgt. Lees meer in ons artikel ‘Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?‘.

Wat is een asbestattest?

Een asbest attest krijg je na een asbestinventarisatie van een gebouw. Bij een asbestinventarisatie wordt beschreven of een gebouw asbesthoudende materialen bevat. Daarbij wordt nagegaan wat de staat is van de asbesthoudende materialen en hoe ze veilig beheerd of verwijderd kunnen worden.

In bijna alle gevallen wordt een niet destructieve asbestinventaris opgemaakt. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een visuele inspectie door een asbest deskundige. Een niet destructieve asbestinventaris beschrijft welke gebouwonderdelen asbest bevatten en brengt het asbesthoudend materiaal in kaart.

Bij een destructieve asbestinventaris gebeurt het dus wel dat er wanden of vloeren beschadigd moeten worden om ingesloten asbest op te sporen.

Voor de gemeenschappelijke delen binnen mede-eigendom wordt een apart asbestinventarisattest voorzien.

Hoeveel kost een asbestattest?

De prijs van zowel de inspectie als het afleveren van het attest hangt af van de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning  of hoe meer verschillende ruimtes hoe meer stalen er worden genomen, dus hoe hoger de kostprijs. Een asbestattest kost zo’n 300 tot 600 euro.

Eerst vraagt onze asbestdeskundige alle relevante documenten over de woning in te kijken. Dit is nodig om een vooronderzoek te doen van de woning en het aantal inspectiegebieden. Daarna zal er een plaatsbezoek zijn waarbij alle ruimtes geïnspecteerd worden. Het is mogelijk dat er stalen afgenomen moeten worden van asbestverdachte materialen. Hoeveel stalen er genomen moeten worden, hangt steeds af van woning tot woning. Alle stalen worden geanalyseerd door een erkend labo. Hoe meer documentatie over de woning beschikbaar is, hoe minder de kans is op het nemen van extra stalen.

Eenvoudig je attest aanvragen

Uitsluitend een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken. Een asbestattest aanvragen kan eenvoudig via onze website, of telefonisch.

Scroll to Top