Hoe snel is asbest gevaarlijk voor je gezondheid?

Asbeststukjes vormen alleen een risico indien ze asbestvezels vrijstellen die in droge omstandigheden kunnen opwaaien en ingeademd worden. De vrije asbestvezels die bijvoorbeeld als gevolg van een brand vrijkwamen, zijn onmiddellijk sterk verdund in de lucht en zelden detecteerbaar.

Bij een eenmalige blootstelling is het risico sowieso verwaarloosbaar. Werknemers die vaak professioneel met asbest werken, dragen omwille van het risico op regelmatige blootstelling speciale bescherming. Overal zitten er een beetje asbestvezels in de lucht die we inademen. Die achtergrondconcentratie is maximaal 200 vezels/m3. Dat is gelukkig een concentratie die zo laag is, dat we ons hier geen zorgen over hoeven te maken.

Het inademen van extra vezels moet je wel zoveel mogelijk vermijden. De kans dat je ziek wordt, stijgt met het aantal keer dat je blootgesteld wordt, de duur van de blootstelling en de concentratie van de vezels in de lucht. De kans dat je na één blootstelling ziek wordt, blijft echter verwaarloosbaar.

Hoe groot is de kans dat je kanker krijgt door asbest?

Je kan je niet laten testen om te onderzoeken of je asbestvezels hebt ingeademd. Een medisch onderzoek onmiddellijk na een vermoeden van blootstelling heeft dus absoluut géén zin, zeker niet als het om een toevallige of eenmalige blootstelling gaat.

Zelfs indien je op dat moment in contact kwam met vrije asbestvezels, is de kans immers verwaarloosbaar klein dat je er ziek van wordt. Bovendien is er bij asbest een incubatietijd van gemiddeld 40 jaar tussen blootstelling en ziekte. Dat wil zeggen dat eventuele ziekteverschijnselen pas vast te stellen zijn gemiddeld 40 jaar na het inademen van vrije asbestvezels.

Asbestziekten geven dus nooit ziektetekens of symptomen die op korte termijn na de blootstelling opgespoord kunnen worden.

Scroll to Top