Mijn asbestattest vermeldt ‘niet-asbestveilig’. Wat nu?

Een locatie is niet-asbestveilig als er asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico op vezelvrijgave.

Bepaalde asbesthoudende materialen met een laag risico geven eveneens aanleiding tot de conclusie “niet asbestveilig”. Concreet is dit het geval voor niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen en asbestcementen toepassingen in de buitenschil: dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden.

De Vlaamse overheid wil deze toepassingen versneld weg hebben tegen 2034 (als streefdoel voor particulieren).

Mogelijke acties vermeld op het attest

Op het asbestattest worden de mogelijke acties vermeld om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden. Deze worden ingedeeld in vijf categorieën: dringend verwijderen, dringend maatregelen nemen, verwijderen, maatregelen nemen en zorgvuldig beheren.

Dringend verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Dringend maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Verwijderen

Deze asbestmaterialen moet u (laten) verwijderen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

Maatregelen nemen

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Zorgvuldig beheren

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico laag te houden.

Scroll to Top