Heel eenvoudig en snel

Een asbestattest aanvragen

Dezelfde dag je offerte.

Binnen de week je attest.

asbestattest aanvragen

Asbestattest Kluisbergen

Vanaf 23 november 2022 is het asbestattest verplicht bij verkoop van een woning in Kluisbergen.

Het asbestattest Kluisbergen maakt deel uit van het asbestafbouwbeleid van Vlaanderen.

De Vlaamse Regering streeft ernaar zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen gebouwd voor 2001 in kaart te brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil onze regering Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Elk gebouw in Kluisbergen moet asbestveilig worden, inclusief alle gebouwen in de deelgemeentes Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht in de gemeente Kluisbergen bij de verkoop van een gebouw gebouwd voor 2001. Tegen 2032 wordt een asbestinventaris verplicht. Alle eigenaars van woningen in Kluisbergen gebouwd voor 2001, moeten tegen 2032 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur moet elke eigenaar uit Kluisbergen die over een asbestattest beschikt, verplicht een kopie bezorgen aan zijn huurders.

Dit asbestattest zal ook automatisch in je woningpas verschijnen. Net zoals het EPC-certificaat is ook het asbestattest geldig voor een periode van 10 jaar.

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt. Hoe meer asbestvezels je tijdens je leven inademt, hoe groter de kans is dat je door asbest kanker krijgt. Lees meer in ons artikel ‘Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?‘.

Wat is een asbestattest?

Een asbest attest krijg je na een asbestinventarisatie van een gebouw. Het attest bevat informatie over het feit een gebouw asbesthoudende materialen bevat. Daarbij wordt nagegaan wat de staat is van de asbesthoudende materialen en hoe ze veilig beheerd of verwijderd kunnen worden. De inventaris is eigenlijk een uitgebreid verslag.

In bijna alle gevallen wordt een niet destructieve asbestinventaris opgemaakt. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een visuele inspectie door een asbest deskundige. Een niet destructieve asbestinventaris beschrijft welke gebouwonderdelen asbest bevatten en brengt het asbesthoudend materiaal in kaart.

Bij een destructieve asbestinventaris gebeurt het dus wel dat er wanden of vloeren beschadigd moeten worden om ingesloten asbest op te sporen.

Voor de gemeenschappelijke delen binnen mede-eigendom wordt een apart asbestinventarisattest voorzien.

Na de inventarisatie levert OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dankzij het asbestattest kom je dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. 

Asbestattest Kluisbergen prijs?

De prijs van zowel de inspectie als het afleveren van het attest voor een pand in Kluisbergen, hangt af van de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning of hoe meer verschillende ruimtes hoe meer stalen er worden genomen, dus hoe hoger de kostprijs. Het asbestattest zal tussen 400 en 900 euro kosten (excl. btw).

Eerst vraagt onze asbestdeskundige alle relevante documenten over de woning in Kluisbergen in te kijken. Dit is nodig om een vooronderzoek te doen van de woning en het aantal inspectiegebieden. Daarna zal er een plaatsbezoek zijn waarbij alle ruimtes geïnspecteerd worden. Het is mogelijk dat er stalen afgenomen moeten worden van asbestverdachte materialen. Hoeveel stalen er genomen moeten worden, hangt steeds af van woning tot woning. Alle stalen worden geanalyseerd door een erkend labo. Hoe meer documentatie over de woning beschikbaar is, hoe minder de kans is op het nemen van extra stalen.

Asbestattest verkoop aanvragen voor Kluisbergen

Uitsluitend een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken voor gebouw in Kluisbergen of de deelgemeentes Berchem, Kwaremont, Ruien en Zulzeke. Heb je een asbestattest nodig, dan kan je dat eenvoudig aanvragen via onze website, of telefonisch.

Heb je ook een andere locatie nodig? Je kan bij ons ook terecht voor een asbestattest Anzegem, een asbestattest Avelgem of een asbestattest Ronse.

Scroll to Top