Heel eenvoudig en snel

Een asbestattest aanvragen

Dezelfde dag je offerte.

Binnen de week je attest.

asbestattest aanvragen

Asbestattest Horebeke

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest bij verkoop verplicht voor een woning in Horebeke.

Het asbestattest Horebeke kadert binnen de Europese richtlijn voor de aanpak van asbest in gebouwen en maakt dus ook deel uit van het asbestafbouwbeleid van Vlaanderen.

Vlaanderen wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in elk Vlaams gebouw gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen streeft de Vlaamse regering ernaar Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken. Ook in Horebeke in de Vlaamse Ardennen moet elk gebouw tegen dan asbestveilig zijn, inclusief alle gebouwen in de deelgemeenten Sint-Kornelis-Horebeke en Sint-Maria-Horebeke.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van elke woning die voor 2001 werd gebouwd. Wil je je woning verkopen, dan moet je een asbestattest aanvragen.

Tegen 2032 wordt een asbestinventaris algemeen verplicht. In Horebeke moeten eigenaars van alle gebouwen gebouwd voor 2001, tegen 2032 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is elke eigenaar in Horebeke die over een asbestattest beschikt, verplicht om daarvan een exemplaar te bezorgen aan de huurders.

Het asbestattest zal ook automatisch in je woningpas verschijnen, net zoals het EPC-certificaat. Een asbestattest is net zoals een EPC-attest 10 jaar geldig.

Wat is asbest eigenlijk?

Asbest bestaat uit heel kleine vezeltjes die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Door het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies-, of buikvlieskanker ontstaan. Asbest is alleen schadelijk als je losse vezels inademt. Hoe schadelijk hangt af van de totale hoeveelheid asbestvezels die je tijdens je leven inademt. Hoe meer asbestvezels je tijdens je leven inademt, hoe groter de kans is dat je door asbest kanker krijgt. Lees meer in ons artikel ‘Wat is asbest en waarom is het gevaarlijk?‘.

Wat is een asbestattest?

Een asbest attest krijg je na een asbestinventarisatie van een gebouw. Het attest bevat informatie over het feit een gebouw asbesthoudende materialen bevat. Daarbij wordt nagegaan wat de staat is van de asbesthoudende materialen en hoe ze veilig beheerd of verwijderd kunnen worden. De inventaris is eigenlijk een uitgebreid verslag.

In bijna alle gevallen wordt een niet destructieve asbestinventaris opgemaakt. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om een visuele inspectie door een asbest deskundige. Een niet destructieve asbestinventaris beschrijft welke gebouwonderdelen asbest bevatten en brengt het asbesthoudend materiaal in kaart.

Bij een destructieve asbestinventaris gebeurt het dus wel dat er wanden of vloeren beschadigd moeten worden om ingesloten asbest op te sporen.

Voor de gemeenschappelijke delen binnen mede-eigendom wordt een apart asbestinventarisattest voorzien.

Na de inventarisatie levert OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden

Dankzij het asbestattest kom je dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe je als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. 

Asbestattest Horebeke prijs?

De prijs van zowel de inspectie als het afleveren van het attest hangt af van de grootte van de woning en het aantal staalnames. Hoe groter de woning of hoe meer verschillende ruimtes hoe meer stalen er worden genomen, dus hoe hoger de kostprijs. Het asbestattest zal tussen 400 en 900 euro kosten (excl. btw). Of een woning gelegen is in een gemeente zoals Horebeke, of een stad, zoals stad Oudenaarde, maakt niks uit.

Eerst vraagt onze asbestdeskundige alle relevante documenten over je woning in Horebeke in te kijken. Dit is nodig om een vooronderzoek te doen van de woning en het aantal inspectiegebieden. Daarna zal er een plaatsbezoek zijn waarbij alle ruimtes geïnspecteerd worden. Het is mogelijk dat er stalen afgenomen moeten worden van asbestverdachte materialen. Hoeveel stalen er genomen moeten worden, hangt steeds af van woning tot woning. Alle stalen worden geanalyseerd door een erkend labo. Hoe meer documentatie over de woning beschikbaar is, hoe minder de kans is op het nemen van extra stalen.

Asbestattest Horebeke aanvragen

Uitsluitend een gecertificeerde asbestdeskundige mag een asbestinventaris opmaken. Heb je een asbestattest nodig voor Horebeke, Sint-Kornelis-Horebeke of Sint-Maria-Horebeke, dan kan je dat eenvoudig aanvragen via onze website, of telefonisch.

Heb je ook een andere locatie nodig? Je kan bij ons ook terecht voor een asbestattest Zwalm, een asbestattest Maarkedal of een asbestattest Ronse.

Scroll to Top